Artwerk - grafisch ontwerp & webdesign Artwerk logo

Menu

MAAK VAN UW ONDERNEMING EEN SUCCES!

Uw onderneming en uw producten of diensten hebben een naam, een logo of een combinatie van beide. Dat zijn uw merken.
Ze wijzen consumenten naar uw producten en diensten, staan symbool voor uw bedrijf en vertegenwoordigen een economische meerwaarde.
Om uw merk veilig te stellen en te kunnen voorkomen dat anderen het gebruiken, is het verstandig uw merk te registreren.

BIJ ARTWERK HANDELEN WE SNEL ÉN GOEDKOOP!

Basisrecht individueel merk, tot drie klassen (Meest voorkomende)
Alle info omtrend registratie van uw merk is vrijblijvend!

WAAROM EEN MERK REGISTREREN?

Een merk is het visitekaartje van een bedrijf. Dat geldt voor bekende bedrijven als Philips, InBev of Villeroy & Boch, maar net zo goed voor kleinere ondernemingen. Aan de naam herkennen anderen uw producten en diensten. De naam onderscheidt u van anderen. Niet alleen van geheel andere ondernemingen maar ook van bedrijven die soortgelijke producten of diensten aanbieden.
Zonder een registratie bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom kunt u niet optreden tegen het gebruik van uw merk door anderen.
Zij profiteren dan van uw marketinginspanningen.
Met de naamsbekendheid die u hebt opgebouwd, verkopen zij gemakkelijker hun producten en diensten.
Mogelijk voor minder geld omdat alle kosten door u zijn gemaakt.

ZONDER REGISTRATIE GEEN RECHT!

Een sterk merk vertegenwoordigt een grote waarde op de markt.
Iedereen kent McDonald’s, Sony of Mercedes-Benz. Maar er zijn ook merken die in een regio of stad heel bekend zijn. Soms lijkt het erop dat alleen het merk mensen al tot kopen aanzet. Daarom is het van belang dat uw merk niet wordt gekopieerd. Ook geldt dat klanten niet in verwarring mogen raken door een merk dat erg op het uwe lijkt. Daarnaast kunt u nadeel ondervinden van een producent die andere producten en diensten verkoopt, waarvan het merk op het uwe lijkt. Stel dat u een bekend merk hebt waaronder u luxe bonbons verkoopt en iemand anders brengt een soortgelijk merk voor kattenvoer op de markt. Dat kan een negatieve klank aan uw merk meegeven. Als u een merkregistratie hebt, kunt u in zo’n situatie onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken.
Een merk is een verhandelbaar recht. Bouwt u een sterk merk op, dan vertegenwoordigt dat merk een economische waarde die u te gelde kunt maken.
Startende ondernemers kunnen denken dat het nog te vroeg is om hun merk te registreren. Maar door uw merk meteen te registreren, zorgt u ervoor dat u kunt optreden tegen iemand die, misschien zelfs zonder opzet, uw naam of logo gebruikt.
Wacht u met registreren dan bent u mogelijk te laat om tegen het gebruik van uw merk te kunnen optreden.

Veel ondernemers denken dat een inschrijving, in Nederland, bij de Kamer van Koophandel of, in België in een ondernemingsloket bij de Kruispuntbank voldoet. Maar die inschrijving geeft alleen recht op bescherming van de bedrijfsnaam ofwel handelsnaam en niet op bescherming van het logo. Bovendien is een handelsnaam vaak alleen regionaal te beschermen. Een automatische dekking in de hele Benelux is niet vanzelfsprekend.
Daarom is het soms verstandig uw handelsnaam als merk te registreren. Ook kan het zijn dat namen van sommige van uw producten of diensten afwijken van uw handelsnaam. Die worden dan niet beschermd door uw handelsnaamregistratie.

HOE VERLOOPT DE REGISTRATIE VAN EEN MERK?

De procedure is snel en eenvoudig. Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt uw aanvraag een datum van ontvangst toegekend.
Binnen enkele werkdagen vindt u uw merk terug in het online merkenregister. Na afronding van alle formaliteiten, die gemiddeld vier tot zes maanden in beslag nemen, wordt uw merk ingeschreven. Daarmee is het ook beschermd. U ontvangt een bewijs van inschrijving.
Een afschrift van uw inschrijving kunt u bij ons aanvragen. Ook bestaat de mogelijkheid van een spoedinschrijving. Er zijn nu eenmaal situaties waarbij de behoefte bestaat om een merk snel te beschermen. In geval van een spoedinschrijving schrijven we het merk in zodra aan de formaliteiten is voldaan. Deze procedure kan binnen enkele dagen worden afgerond.
Let wel, een weigering op absolute gronden of een oppositie kan tot gevolg hebben dat deze inschrijving alsnog wordt doorgehaald.
‘Hoe is een ingeschreven merk te beschermen?’. Voor een spoed inschrijving betaalt u een extra vergoeding.
Bepaalde onderdelen van uw inschrijving kunt u wijzigen. Bijvoorbeeld als de naam van uw onderneming is veranderd of uw adres. Ook kunt u de naam van de eigenaar aanpassen als een merk is overgedragen, bijvoorbeeld als het verkocht is.
Uiteraard is het van belang dat de gegevens van een merk in het register altijd up-to-date zijn.

Internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken.
Documenten kunt u aanvragen via info@artwerk.be

Klasse 1
Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden.

Klasse 2
Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.

Klasse 3
Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.

Klasse 4
Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; kaarsen, lampenpitten.

Klasse 5
Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische voedingsmiddelen en diëtische substanties voor medisch of veterinair gebruik; voedingsmiddelen voor baby’s; voedingssupplementen voor mens en dier; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.

Klasse 6
Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; metalen
materialen voor spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen; brandkasten; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; ertsen.

Klasse 7
Machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor landvoertuigen); koppelingen en transmissieorganen (behalve voor landvoertuigen); landbouwinstrumenten, anders dan handbediend; broedmachines; verkoopautomaten.

Klasse 8
Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapenen; scheerapparaten.

Klasse 9
Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet- , sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD’s en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software;
brandblusapparaten.

Klasse 10
Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten; kunstledematen, -ogen en -tanden; orthopedische artikelen; hechtmateriaal.

Klasse 11
Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.

Klasse 12
Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water.

Klasse 13
Vuurwapens; munitie en projectielen; springstoffen; vuurwerk.

Klasse 14
Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.

Klasse 15
Muziekinstrumenten.
Laat uw merknaam, beeldmerk e. a. registreren via artwerk.be

Klasse 16
Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto’s; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters;
clichés.

Klasse 17
Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen.

Klasse 18
Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu’s, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren.

Klasse 19
Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal.

Klasse 20
Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen.

Klasse 21
Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.

Klasse 22
Touw, bindgarens, netten, tenten, dekzeilen, zeilen, zakken (voor zover niet begrepen in andere klassen); vulmateriaal (uitgezonderd van rubber of plastic); ruwe vezelige textielmaterialen
.
Klasse 23
Garens en draden voor textielgebruik.

Klasse 24
Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; spreien; tafellakens.

Klasse 25
Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

Klasse 26
Kant en borduurwerk, band en veters; knopen, haken en ogen, spelden en naalden; kunstbloemen.

Klasse 27
Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van textielmateriaal.

Klasse 28
Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen.

Klasse 29
Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.

Klasse 30
Koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten; rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren,
consumptie-ijs; suiker; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen;
specerijen; ijs.

Klasse 31
Zaden en land-, tuin- en bosbouwproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten
en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout.

Klasse 32
Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen
en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

Klasse 33
Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).

Klasse 34
Tabak; artikelen voor rokers; lucifers.

Klasse 35
Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

Klasse 36
Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.

Klasse 37
Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden.

Klasse 38
Telecommunicatie.

Klasse 39
Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.

Klasse 40
Behandeling van materialen.

Klasse 41
Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.

Klasse 42
Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ntwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

Klasse 43
Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.

Klasse 44
Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw.

Klasse 45
Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

Contact
Voor algemene inlichtingen, formulieren, het aanvragen van diensten en de tarievenlijsten, kijk op onze website: www.artwerk.be

Of Neem Contact Op:
Coert De Decker | Heestertstraat 42 | B-8553 Otegem
T +32 56 77 61 62 | M 0476-40 37 52

info@artwerk.be

RPR-RPM Kortrijk | BTW BE 0881.290.926

LAAT UW MERKNAAM, BEELDMERK REGISTREREN VIA ARTWERK.BE, SUCCES VERZEKERD! 

Alle voorwaarden en copyrights zijn terug te vinden op de website www.artwerk.be